Táborozási Szabályzat (2018.03.03)

3. §  c) Portya: létszámtól független cserkészközösség három napos, vagy tizenkét cserkésznél kisebb létszámú cserkészközösség két napnál hosszabb tartamú természetben való cserkészélete

5. § f) Ha az álló táborozás esetén két napnál hosszabb tábori túrán vesz részt egy vagy több cserkészközösség, akkor ezt a tevékenységet a táborozás során portyázásnak tekintjük

68. § Portyázásra a táborozási engedélyt pótló Portyázási engedélyt a csapat parancsnoka, szakági portyázásra az országos vagy kerületi szakvezető adja ki.

69. § A Portyázási engedélyben a portyázás felelős vezetőjét, a portyázás időtartamát és útvonalát, valamint a portyázók létszámát és nemét fel kell tüntetni (lásd 6., szakági portyázásnál 6/sz számú melléklet).

70. § A portyázás vezetőjének csak 18. életévét betöltött cserkészt (őrsvezető, felnőtt cserkész, szakági portyázásra szakági cserkész) lehet kijelölni; kívánatos azonban, hogy lehetőleg képesített cserkészvezető legyen

71. § A portyázás vezetője cserkészleányok esetén nő, cserkészfiúk esetén pedig férfi legyen. Vegyes portyázás esetén a portyázás vezetője és helyettese különböző neműek legyenek. Így egyben ők a nemenkénti vezetők is.

138. § A táborhelyen kívüli, védelem alatt álló területek (élőhelyek), növények, állatok, geológiai képződmények mindennemű károsítása tilos. Portyán, kiránduláson külön is fel kell hívni a cserkészek figyelmét a természet és környezetvédelmi szabályokra.

  
  
  

Keresés

Eseménynaptár